Tunezja

Rozwój regionalny w Tunezji: konsekwencje wielokrotnej marginalizacji

Czynniki polityczne, gospodarcze i instytucjonalne w przeszłości hamowały rozwój regionalny w Tunezji. Plany elitarne nie zapewniły sprawiedliwego podziału zasobów, zarówno materialnych (fu…Ucz Się Więcej