Międzynarodowe Instytucje Finansowe

Jak radzić sobie z rosnącymi deficytami fiskalnymi? Czy wyższe podatki to mądra opcja?

Od czasu globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2008, kraje na całym świecie odnotowują wzrost deficytów fiskalnych w sposób niemal nie do powstrzymania. Czy podnoszenie podatków to dobry sposób na walkę z tymi balonami…Ucz Się Więcej

Obecny krajobraz walut cyfrowych banku centralnego

Chen Ye i Kevin Desouza opisują, jak banki centralne na całym świecie planują i wdrażają waluty cyfrowe w swoich krajach.Ucz Się Więcej

Rezerwy międzynarodowe na rynkach wschodzących: zbyt wiele dobrego?

Z MIĘDZYNARODOWYMI rezerwami pod względem PKB cztery razy większymi niż na początku lat 90., kraje rynków wschodzących wydają się bardziej niż kiedykolwiek chronione przed wstrząsami na ich rachunkach bieżących i kapitałowych. Niektórzy argumentowali, że to gromadzenie rezerw może być uzasadnione jako zabezpieczenie przed zwiększoną zmiennością przepływów kapitałowych związaną z globalizacją finansową1. Inni postrzegają ten rozwój jako niezamierzoną konsekwencję dużych nadwyżek na rachunku obrotów bieżących i sugerują, że poziom rezerw międzynarodowych stał się nadmierny w wielu z tych krajów.2Ucz Się Więcej